Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van Pascal Goudkuil Photo & Motion. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Pascal Goudkuil Photo & Motion respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Pascal Goudkuil Photo & Motion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pascal Goudkuil Photo & Motion, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier of het gratis SEO analyse formulier op de website aan Pascal Goudkuil Photo & Motion verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier of het bel me terug formulier verwerkt:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bericht
WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN?
Pascal Goudkuil Photo & Motion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pascal Goudkuil Photo & Motion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Pascal Goudkuil Photo & Motion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Pascal Goudkuil Photo & Motion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Pascal Goudkuil Photo & Motion gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Pascal Goudkuil Photo & Motion. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.
BEVEILIGING
Pascal Goudkuil Photo & Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
PASCAL GOUDKUIL PHOTO & MOTION IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:
Post- en vestigingsadres:
Mansardehof 10 7325 VB Apeldoorn
Telefoon: +31652661450
Apeldoorn, 1 februari 2023